Vilkår og betingelser

VENNLIGST LES FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. Alle brukere av dette nettstedet samtykker i at tilgang til og bruk av dette nettstedet er underlagt følgende vilkår og betingelser og annen gjeldende lov. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, vennligst ikke bruk denne siden.


Opphavsrett
Hele innholdet på denne siden, inkludert men ikke begrenset til tekst, grafikk eller kode, er opphavsrettsbeskyttet som et kollektivt verk i henhold til USA og andre lover om opphavsrett, og er eiendommen til R2A Watches. Det kollektive arbeidet inkluderer verk som er lisensiert til R2A Watches. Copyright 2003, R2A Watches. ALLE RETTIGHETER RESERVERT. Tillatelse er gitt til elektronisk kopiering og utskrift av papirdeler av denne siden med det eneste formålet å legge inn en bestilling med R2A Watches eller kjøpe R2A Watches-produkter. Du kan vise og, med forbehold om uttrykkelig angitte begrensninger eller begrensninger knyttet til spesifikt materiale, laste ned eller skrive ut deler av materialet fra de forskjellige områdene på nettstedet utelukkende for din egen ikke-kommersielle bruk, eller for å legge inn en bestilling med R2A Watches eller for å kjøpe R2A Watches-produkter. Enhver annen bruk, inkludert men ikke begrenset til reproduksjon, distribusjon, visning eller overføring av innholdet på dette nettstedet er strengt forbudt, med mindre det er autorisert av R2A Watches. Du samtykker videre i å ikke endre eller slette eiendomsmerknader fra materialer lastet ned fra nettstedet.


Varemerker
Alle varemerker, servicemerker og varenavn for R2A Watches som brukes på nettstedet er varemerker eller registrerte varemerker for R2A Watches


Ansvarsfraskrivelse for garanti
Dette nettstedet og materialene og produktene på denne siden leveres "som de er" og uten garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver R2A Watches seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. R2A Watches representerer eller garanterer ikke at funksjonene på siden vil være uavbrutt eller feilfrie, at defektene vil bli rettet, eller at denne siden eller serveren som gjør siden tilgjengelig er fri for virus eller andre skadelige komponenter. R2A Watches gir ingen garantier eller representasjoner angående bruken av materialene på dette nettstedet når det gjelder deres korrekthet, nøyaktighet, tilstrekkelighet, nytte, aktualitet, pålitelighet eller annet. Noen stater tillater ikke begrensninger eller utelukkelser på garantier, så begrensningene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.


Ansvarsbegrensning
R2A Watches skal ikke holdes ansvarlig for spesielle skader eller følgeskader som skyldes bruken av, eller manglende evne til å bruke, materialene på dette nettstedet eller ytelsen til produktene, selv om R2A Watches har blitt informert om muligheten for slike skader. . Gjeldende lov tillater kanskje ikke begrensning av ansvarsfraskrivelse eller tilfeldige skader eller følgeskader, så det kan hende at begrensningene eller ekskluderingen ovenfor ikke gjelder deg.


Typografiske feil
I tilfelle et R2A Watches-produkt ved en feiltakelse er oppført til en feil pris, forbeholder R2A Watches seg retten til å nekte eller kansellere alle bestillinger som er lagt inn for produkter oppført til feil pris. R2A Watches forbeholder seg retten til å nekte eller kansellere slike bestillinger uansett om bestillingen er bekreftet og kredittkortet ditt belastet. Hvis kredittkortet ditt allerede er belastet for kjøpet og bestillingen din er kansellert, vil R2A Watches utstede en kreditt til kredittkortkontoen din på beløpet til feil pris.


Begrep; Avslutning
Disse vilkårene og betingelsene gjelder for deg når du går inn på nettstedet og/eller fullfører registrerings- eller handleprosessen. Disse vilkårene og betingelsene, eller deler av dem, kan sies opp av R2A Watches uten varsel når som helst, uansett årsak. Bestemmelsene knyttet til opphavsrett, varemerke, ansvarsfraskrivelse, ansvarsbegrensning, skadesløsholdelse og diverse, skal overleve enhver oppsigelse.


Legge merke til
R2A Watches kan levere varsel til deg ved hjelp av e-post, en generell melding på nettstedet eller på annen pålitelig måte til adressen du har oppgitt til R2A Watches.


Diverse
Din bruk av dette nettstedet skal i alle henseender være underlagt lovene i delstaten California, USA, uten hensyn til lovvalgsbestemmelser, og ikke av FN-konvensjonen fra 1980 om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Du samtykker i at jurisdiksjon over og verneting i enhver rettssak som direkte eller indirekte oppstår fra eller er relatert til dette nettstedet (inkludert men ikke begrenset til kjøp av R2A Watches-produkter) skal være i staten eller føderale domstoler i Los Angeles County, California . Eventuelle søksmål eller krav du måtte ha med hensyn til nettstedet (inkludert men ikke begrenset til kjøp av R2A Watches-produkter) må påbegynnes innen ett (1) år etter at kravet eller søksmålet oppstår. R2A Watches unnlatelse av å insistere på eller håndheve streng utførelse av noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene skal ikke tolkes som en fraskrivelse av noen bestemmelse eller rettighet. Verken oppførselen mellom partene eller handelspraksis skal endre noen av disse vilkårene og betingelsene. R2A Watches kan tildele sine rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen til enhver part når som helst uten varsel til deg.


Bruk av nettstedet
Trakassering på noen måte eller form på nettstedet, inkludert via e-post, chat, eller ved bruk av uanstendig eller fornærmende språk, er strengt forbudt. Etterligning av andre, inkludert en R2A Watches eller annen lisensiert ansatt, vert eller representant, samt andre medlemmer eller besøkende på nettstedet er forbudt. Du kan ikke laste opp til, distribuere eller på annen måte publisere gjennom nettstedet innhold som er injurierende, ærekrenkende, uanstendig, truende, krenkende personvern eller publisitetsrettigheter, fornærmende, ulovlig eller på annen måte støtende som kan utgjøre eller oppmuntre til en straffbar handling, krenke rettighetene til enhver part eller som på annen måte kan gi opphav til ansvar eller bryte noen lov. Du kan ikke laste opp kommersielt innhold på nettstedet eller bruke nettstedet til å oppfordre andre til å bli med i eller bli medlemmer av andre kommersielle onlinetjenester eller andre organisasjoner.


Ansvarsfraskrivelse for deltakelse
R2A Watches gjennomgår ikke og kan ikke gjennomgå all kommunikasjon og materiale som er lagt ut på eller opprettet av brukere som går inn på nettstedet, og er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet i denne kommunikasjonen og materialet. Du erkjenner at ved å gi deg muligheten til å se og distribuere brukergenerert innhold på nettstedet, fungerer R2A Watches bare som en passiv kanal for slik distribusjon og påtar seg ingen forpliktelser eller ansvar knyttet til innhold eller aktiviteter på nettstedet. . R2A Watches forbeholder seg imidlertid retten til å blokkere eller fjerne kommunikasjon eller materiale som det finner ut som (a) fornærmende, ærekrenkende eller uanstendig, (b) uredelig, villedende eller villedende, (c) i strid med opphavsrett, varemerke eller ; andre immaterielle rettigheter til en annen eller (d) støtende eller på annen måte uakseptabel for R2A Watches etter eget skjønn.


Skadeserstatning
Du godtar å holde skadesløs, forsvare og holde R2A Watches, dets offiserer, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører (samlet "tjenesteleverandørene") fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer , som følge av ethvert brudd på disse vilkårene og betingelsene eller enhver aktivitet relatert til kontoen din (inkludert uaktsom eller feilaktig oppførsel) av deg eller andre personer som går inn på nettstedet ved å bruke Internett-kontoen din.

 

Internasjonal frakt
Ja, men vi kan ikke sende Vostok-Europe til EU. Alle andre merker sendes over hele verden og Vostok-Europe klokker kan sendes til land utenfor EU. Vi er IKKE ansvarlige for NOEN skatter eller importavgifter du måtte pådra deg ved å bestille fra USA. Det er kjøperens ansvar å undersøke importavgiftene som kan gjelde for deres respektive land.

 


Tredjepartskoblinger
I et forsøk på å gi økt verdi til våre besøkende, kan R2A Watches lenke til nettsteder som drives av tredjeparter. Men selv om tredjeparten er tilknyttet R2A Watches, har R2A Watches ingen kontroll over disse koblede sidene, som alle har egen personvern- og datainnsamlingspraksis, uavhengig av R2A Watches. Disse koblede sidene er kun for din bekvemmelighet, og du får derfor tilgang til dem på egen risiko. Ikke desto mindre søker R2A Watches å beskytte integriteten til nettstedet sitt og lenkene som er plassert på det, og ber derfor om tilbakemelding på ikke bare sitt eget nettsted, men også for nettsteder det linker til (inkludert hvis en spesifikk lenke ikke fungerer).